Silsburg Deurne Nederbrakel 7 – 2 – 1944 / Antwerpen 9 – 6 - 2017 Walter Van den Branden Het grafmonument van Walter Van den Branden bevindt zich op perk Y1 – O – 30.

Walter Van den Branden was onderwijzer en later rijksinspecteur bij de Vlaamse Gemeenschap, departement cultuur. Hij zetelde voor de CD&V een tijd in de Antwerpse gemeenteraad, maar was vooral actief in de districtsraad van Borgerhout, als districtsvoorzitter en
-schepen.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.