Silsburg Deurne Borgerhout 6 – 5 – 1866 / Borgerhout 10 –  6 - 1942 Alfons Van der Velden Het grafmonument voor  Alfons Van der Velden bevond zich  op perk U maar werd geruimd.

Alfons Van der Velden volgde zijn opleiding in het Grootseminarie in Mechelen van 1887 en werd op 4/1/1891 tot priester gewijd. Hij werd leraar aan het Sint-Norbertusinstituur in Antwerpen vanaf 4/1/1891 tot 12/10/1903. Hij werd als rector aangesteld op 13/10/1903 om de parochie Heilige Familie en Sint-Cornelius op te richten te Borgerhout. Deze werd op 10/6/1904 als parochie erkend. Hij deed zijn intrede als eerste pastoor op 27/6/1904 en bleef dit tot aan zijn overlijden.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.