Silsburg Deurne Antwerpen 3 – 4 – 1889 / Rozendaal (F)  6 – 11 - 1914 Jan Verhas Het grafmonument van Jan Verhas  bevindt zich op perk V.

Jan Verhas werd geboren in Antwerpen op 3 april 1889. Hij woonde in de Van Leentstraat 20 in Borgerhout en was student aan de Academie van Antwerpen. Hij was bij het 7de Linieregiment toen hij gewond geraakte door schrapnels. Hij overleed in Rozendaal (nu deel van het Franse Duinkerken).  Hij werd op vraag van de familie overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats Silsburg. Hij is één van de 250 van wie de naam op de herdenkingsmuur in het districtshuis staat, waarmee hij erkend is als "Borgerhoutse gesneuvelde".


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.