Silsburg Deurne Antwerpen 27 – 4 – 1891 / Kaaskerke 29 – 12 - 1915 Ludovicus Verheyen Het grafmonument van Ludovicus Verheyen bevindt zich op perk V.

Ludovicus Verheyen was woonachtig in de Borsbeekstraat 83 in Borgerhout. Hij trad op 21 oktober 1914/10/21 als vrijwilliger voor de duur van de oorlog en werd naar het opleidingscentrum in Auvours gestuurd. Op 25 april 1915 werd hij soldaat 2de kl. bij het 13de Linieregiment, 3 Bn. (12 Cie). Hij sneuvelde in Kaaskerke en werd begraven op de militaire begraafplaats in Adinkerke en werd op 2/ 6/1921 overgebracht op vraag van de familie naar de begraafplaats Silsburg in Borgerhout. Hij werd onderscheiden met de volgende eretekens: Ridder in de Leopold II orde met palm en Oorlogskruis met palm in 1920 en Medaille van Vrijwillige Strijder in 1932.

Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.