Silsburg Deurne Antwerpen 6 – 2 – 1893 / Herent 12 – 9 - 1914 Victor Verreckt Het grafmonument van Victor Verreckt bevindt zich op perk V.

Victor Verreckt was soldaat Tweede Klas milicien 1913 en diende bij het 5de Linie. Hij sneuvelde in Herent en werd aldaar oorspronkelijk begraven. Op 2/2/1922 werd hij herbegraven in Borgerhout.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.