Silsburg Deurne Hoogstraten 10 – 9 – 1881 / Borgerhout 6 – 11 - 1941 Emile Vrints Het grafmonument van Emile Vrints bevindt zich op perk B 2 – W - 18.

Emile Vrints was vrederechter van het kanton Borgerhout. Tevens was hij kerkmeester van OLV ter Sneeuw.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.