Silsburg Deurne Hoogstraten 2 – 1 – 1873 / Borgerhout 16 – 10 - 1947 Gustave Vrints Het grafmonument van Gustave Vrints bevindt zich op perk W 3 – N - 21.

Gustave Vrints werd te Mechelen priester gewijd op 18/9/1897. Hij werd leraar aan het Klein-Seminarie te Hoogstraten. Daarna werd hij onderpastoor te Borgerhout in de OLV-ter Sneeuwparochie in 1904.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.