Silsburg Deurne Hamont 16 – 8 - 1898 / Borgerhout18 – 9 – 1950 Gustaaf Wauters Het grafmonument voor Gustaaf Wauters bevindt zich op perk D2 – 04.

Op 28 februari 1928 kwam Gustaaf Wauters aan in Congo. De materiële uitbouw van Boteka en Bolima zijn te danken aan zijn pionierswerk. In de streek van Bolima kwam hij in nauw contact met de Batswa of pygmeeën. Wegens zijn speciaal apostolaat bij deze volksgroep werd hij "Vader der Batswa" genoemd. Zijn vertrouwdheid met die natuurmensen bracht hem wel eens in opspraak bij het koloniaal bestuur dat boos was om zijn kritiek op het gevoerde beleid. De laatste jaren in de missie begon hij last te krijgen van een hartkwaal waaraan hij in 1950, met verlof in België en klaar voor een derde afreis, plotseling bezweek. Pater Wauters werd drie keer geridderd: in de Orde van Leopold, de Orde van de Leeuw en de Orde van de Kroon.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.