Silsburg Deurne Achiel Begheyn stierf amper vijf maand oud.. 23 - 2 - 1911 / 20 - 8 - 1911 Achiel Begheyn Het grafmonument voor Achiel Begheyn  bevindt zich op perk B2 - N.  Hier ligt ook Edwardus Begheyn  (Antwerpen 15 - 7 - 1836 / Borgerhout 20 - 7 - 1917)