Silsburg Deurne P. H. Brans was uitgever. Hij was tevens oud-strijder. Antwerpen 23 - 1 - 1894 / Borgerhout 3 - 11 - 1947 P.H. Brans Het grafmonument voor P. H. Brans  bevindt zich op perk W2 - Zuid.