Silsburg Deurne Jos Callot was verzekeringsagent. Borgerhout 23 - 6 - 1859 / Borgerhout 19 - 1 - 1936 Jos Callot Het graf voor Jos Callot bevindt zich  op perk G2 - O. Hier ligt ook zijn echtgenote Carolien Van Mierlo (22-9-1869 / 20-4-1937)