Silsburg Deurne Karel Cools was raadslid. Borgerhout 11 - 8 - 1861 / Borgerhout 9 - 3 - 1909 Karel Cools Het grafmonument voor Karel Cools  bevindt zich op perk G4 - Noord.