Silsburg Deurne Pieter De Coninck was fabrikant van Elkaschoenen. Niel 16 - 3 - 1905 / Leuven 24 - 1 - 1956 Pieter De Coninck Het grafmonument van Pieter De Coninck bevindt zich op perk Z1 - Oost.