Silsburg Deurne Frans De Vriendt was beeldhouwer. Samen met Alfons Baggen ontwierp hij het Boerenkrijg-monument in Hasselt. Het beeld voor kanunnik David te Lier is eveneens door hem vervaardigd. Lier 4 - 6 - 1829 / Borgerhout 16 - 4 - 1919 Frans De Vriendt Het grafmonument voor Frans De Vriendt werd intussen geruimd.