Silsburg Deurne Emiel Deby was generaal. Leuven 24 - 10 - 1896 / Mortsel 3 - 1 - 1982 Emiel Deby Het grafmonument van Emiel Deby  bevindt zich op perk Z 1, Oost.