Silsburg Deurne Gustaaf Delannoy was schoolbestuurder van de Parkschool in het Boerlaerpark. Hij was tevens voorzitter van "Levenskracht voor onze Schooljeugd".  Met dank aan Geert Janssens voor de informatie. Borgerhout 7 - 9 - 1876 / Borgerhout 27 - 11 - 1935 Gustaaf Delannoy Het grafmonument voor Gustaaf Delannoy bevindt zich op S – N - 05.