Silsburg Deurne Bert Emmers was letterkundige. Als jeugdschrijver schreef hij onder meer “De ijzeren arm”. Antwerpen 1 - 5 - 1885 / Borgerhout 14 - 5 - 1963 Bert Emmers Het grafmonument voor Bert Emmers  bevond zich op perk Z3 maar werd  intussen reeds geruimd.