Silsburg Deurne Eduard Govaerts was elektriciteitshandelaar. Antwerpen 17 - 9 - 1887 / Borgerhout 9 - 8 - 1946 Eduard Govaerts Het graf voor Eduard Govaerts bevindt zich op perk O – West – graf 09.