Silsburg Deurne Olga Gyore kwam uit Hongarije. Haar oorspronkelijke naam was Olga Gyoryike. Szentendre (H) 8 - 7 - 1915 / Antwerpen 26 - 6 - 1966 Olga Gyore Het grafmonument voor Olga Gyore  bevindt zich op perk X2 - Zuid.  Een orthodox bas-reliëf siert het graf.