Silsburg Deurne Alfons Pieter Janssens was toondichter en actief in het variététheater als “kluchtzanger”. Antwerpen 29 - 3 - 1836 / Antwerpen 28 - 12 - 1915 Alfons Pieter Janssens Het grafmonument voor Alfons Pieter Janssens bevond zich op perk B  maar werd intussen reeds geruimd.