Silsburg Deurne Antwerpen 9 - 2 - 1897 / Borgerhout 10 - 1 - 1947 Gustaaf Lemmens Het grafmonument voor Gustaaf Lemmens bevindt zich op perk U, rij 05.  De blauwvoet afgebeeld op de grafzerk verwijst naar het firmalogo van zijn boekhandel "De Blauwvoet".