Silsburg Deurne Alfons Leysen was initiatiefnemer van "Het Vlaamsch Kinderliederboek" en medewerker aan diverse publicaties  zoals "Zanglust". Hij schreef vooral kinderliederen op eigen tekst.  Met dank aan Geert Janssens voor de informatie. Borgerhout 20 - 2 - 1881 / 18 - 12 - 1959 Alfons Leysen Het graf voor Alfons Leysen bevindt zich  op perk C4 - W - 16.