Silsburg Deurne Henri Frans Peerenboom was handelaar. Antwerpen 8 - 5 - 1886 / Brasschaat 27 - 12 - 1925 Henri Frans Peerenboom Het graf voor Henri Frans Peerenboom bevindt zich op perk I – Zuid – graf 15.