Silsburg Deurne Franciscus Portocarero was koopman in vee. Borgerhout 4 - 4 - 1867 / 11 - 9 - 1919 Franciscus Portocarero Het grafmonument van  Franciscus Portocarero bevindt zich  op perk F1 - West. Een beeld van Schuermans siert het grafmonument.