Silsburg Deurne Antwerpen 23 - 11 - 1876 / Borgerhout 29 - 1 - 1935 Jozef Posenaer Het grafmonument  voor Jozef  Posenaer  bevindt zich op perk G2 - Zuid.   Op 31 oktober 2015 kreeg het  een nieuwe naamplaat.