Silsburg Deurne Roger Rasschaert was TPA-bestuurslid en hoofdingenieur-directeur van Openbare Werken. Hij was een verwoede fietser en naar hem is in de Kempen het Roger Rasschaert fietspad genoemd.  Met dank aan Geert Janssens voor de informatie. Gent 13 - 3 - 1929 / Etterbeek 29 - 9 - 1976 Roger Rasschaert Het grafmonument voor Roger Rasschaert bevindt zich op perk W1 - West - 06.