Silsburg Deurne Aloys Rens was magazijnbediende en marktkramer. Tesselt 16 - 7 - 1840 / Antwerpen 15 - 7 - 1917 Aloys Rens Het graf voor Aloys Rens bevindt zich  op  perk B1 – West – graf 13.