Silsburg Deurne Dirk Stappaerts was burgemeester van Borgerhout. Antwerpen 29 - 6 - 1938 / Borgerhout 3 - 11 - 2002 Dirk Stappaerts Dirk Stappaerts werd gecremeerd en zijn as werd uitgestrooid op de strooiweide.