Silsburg Deurne Borgerhout 16 - 3 - 1907 / Borgerhout 14 - 5 - 1991 Louis Stynen Het graf voor Louis Stynen bevindt zich  op I - N – 08/09.