Silsburg Deurne Jozef Van Berendonck was schepen te Borgerhout. Borgerhout 4 - 5 - 1853 / Borgerhout 21 - 1 - 1935 Jozef Van Berendonck Het grafmonument voor  Jozef Van Berendonck bevond zich  op perk U - N - 05.  Het werd in 2003 geruimd.