Silsburg Deurne Kamiel Van den Berghe was tolbeambte. 24 - 5 - 1866 / 1 - 4 - 1953 Kamiel Van den Berghe Het grafmonument van Kamiel Van den Berghe bevindt zich op perk Z4 - Zuid. Architect van het grafmonument is Edward Van Steenbergen