Silsburg Deurne Frans Van den Broeck was natuurarts. Antwerpen 6 - 4 - 1860 / 4 - 8 - 1920 Frans Van den Broeck Het grafmonument van Frans Van den Broeck bevindt zich op perk P, Oost.