Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats 13 – 9 - 1915 / 22 – 2 - 2008 Achiel Autrique Het grafmonument voor Achiel Autrique bevindt zich op perk Y – V – 25.

Achiel Autrique was handelaar in koloniale waren, hoofdzakelijk voeding, in de Sint-Bavostraat te Wilrijk. Hij voetbalde ook bij F. C. Wilrijk. In 1939 huwde hij met Julienne Verbanck (1915 / 1990) dochter van de vermaarde Gentse beeldhouwer Geo Verbanck (1881 – 1961).

Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.