Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Borgerhout 21 – 12 - 1885 / Wilrijk 20 – 1 – 1968 René De Bock Het grafmonument voor René De Bock bevond zich op perk E – 03 – 12  maar werd intussen geruimd.

René De Bock was beheerder van de Generale Bankmaatschappij, ondervoorzitter van de Antwerpse Diamantbank, beheerder van uitgeverij De Sikkel, ondervoorzitter van de Marineacademie, algemeen secretaris van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum, voorzitter van de vereniging van Antwerpse bibliotheken, rechter in de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, honorair-Consul van de republiek Chili, deken van de Arbeid, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde, officier Al Mérito van de Republiek Chili.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.