Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Wilrijk 17 – 3 – 1876 / Wilrijk 6 – 1 – 1961 Jan August Kiebooms Het grafmonument voor Jan August Kiebooms bevindt zich op perk V – IV– 12.

Jan August Kiebooms werd koster in de H. Rozenkrans in Wilrijk op vraag van Pastoor De Coninck, die als onderpastoor van St.-Bavo de opdracht kreeg van het bisdom om de Rozenkrans parochie te stichten.   Jan August bleef er koster tot zijn 80 jaar.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.