Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Mortsel 17 – 10 - 1921 / Rome (I) 20 – 4 - 2003 Henri Lemaître Het grafmonument voor Henri Lemaître bevindt zich op perk W – IV– 09.   Grafschrift: Mgr. Henri O.D.G. Lemaitre  Titelvoerend Aartsbisschop van Tongeren Pauselijk Nuntius 1921 - 2003

Henri Lemaître was een Vlaams rooms-katholiek geestelijke. Hij werd priester gewijd op 28 juli 1946. In 1969 werd hij titulair aartsbisschop van het bisdom Tongeren gewijd door kardinaal Leo Suenens. In dat jaar werd hij pauselijk vertegenwoordiger in Vietnam en Cambodja. Na de hereniging van Vietnam in 1976 werd de nuntius samen met de buitenlandse missionarissen uit Vietnam verbannen. Van 1975 tot 1981 was Lemaître pronuntius in Oeganda. In november 1981 werd hij benoemd tot voorzitter van de hulporganisatie Kerk in Nood/Oostpriesterhulp als opvolger van Werenfried van Straaten. In 1985 werd hij benoemd tot pronuntius in de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden, IJsland, Finland en Denemarken. In 1992 werd hij pauselijk nuntius in Nederland en bleef in die functie tot 1997. Hij stierf in 2003 op 81-jarige leeftijd.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.