Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 1 – 7 – 1920 / 3 – 4 - 2019 Wilfried Somville Het grafmonument voor Wilfried Somville bevindt zich op perk V – II – 07.

Wilfried Somville was kapelmeester van de kapel Onze-Lieve-Vrouw Lof van de kathedraal van Antwerpen.  

Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica, voor de informatie.