Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Roeselare 10 – 3 - 1894 / Wilrijk 13 – 7 – 1952 Isabelle Vallaeys Het grafmonument voor Isabelle Vallaeys bevindt zich op perk E – IV - 01.

Isabelle Vallaeys was medestichtster en voorzitter van het Sint-Godelieve tehuis voor blinde vrouwen. Zij was eveneens voorzitster van Licht en Liefde voor onze Blinden in Antwerpen.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.