Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Roeselare 2 – 12 - 1898 / Antwerpen 29 – 5 – 1975 Berten Vallaeys Het grafmonument voor Berten Vallaeys bevindt zich op perk S – I - 10.

Berten Vallaeys was soldaat op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij was student bouwkundig ingenieur in Leuven. In 1924 wordt hij neergeschoten door een Waals student bij een gevecht om een studentenpet. Hiermee wordt hij een martelaar voor de Vlaamse zaak. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij schepen in Antwerpen.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.