Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Berchem 13 – 1 - 1922 / Wilrijk 14 – 11 – 1989 Luk Van Herck Het grafmonument voor Luk Van Herck bevindt zich op perk Y – V - 14.

Luk Van Herck werd op 28 april 1946 tot priester gewijd in Mechelen. Hij was leraar aa n het Sint-Jozefscollege in Herentals en aan het Heilig Grafinstituut in Turnhout.  Hij was inspecteur godsdienstleer en werd in 1972 rector bij de Ursulinen in Wilrijk. Vanaf 1983 was hij hoofdinspecteur gewoon en buitengewoon basisonderwijs, gemeentelijk lager onderwijs godsdienst.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.