Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Terhagen 16 – 4 – 1940 / Antwerpen 11 – 11 - 2004 Hugo Van Reeth Het grafmonument voor Hugo Van Reeth bevindt zich op perk Z – 01– 01.

Hugo Van Reeth was gehuwd met Alma Weymiens. Hij was districtssecretaris van Wilrijk, medestichter en secretaris vzw.’t Spant en secretaris kerkfabriek St-Jan Vianney.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.