Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Wilrijk 27 – 11 - 1910 / Wilrijk 2 – 5 - 1968 Flor Veeckmans Het grafmonument Flor Veeckmans  bevindt zich op perk F – II - 22.

Flor Veeckmans was geneesheer en hij werd aangesteld als scheepsarts op het schoolschip Mercator. Na de tweede Wereldoorlog start hij een huisartsenpraktijk. In 1958 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid.


Met dank aan heemkunde Wilrica
voor informatie en afbeeldingen.