Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Deurne 19 - 3 - 1937 / Antwerpen 4 - 11 - 2020 José Velge José Velge werd  gecremeerd en bijgezet in het columbarium Q,  muur K, nis 51

José Velge was een van de oudste bestuursleden van Wilrica, de heemkundige kring van Wilrijk. Het was wereldnieuws toen bleek dat zij “het kusmeisje op de tank” was. We spreken over 4 september 1944. Haar vader troonde haar, in volle bevrijdingseuforie, mee naar het Antwerpse stadscentrum om daar, samen met een dolenthousiaste menigte, de geallieerde bevrijdingstroepen toe te juichen.

José Velge zelf  vertelt daarover: “Ik stond met open mond en al wuivend toe te kijken naar die grote pantservoertuigen die de stad binnenrolden, toen ik plots op een tank werd gehesen en een Britse soldaat mij vol op de mond een kus gaf. Als een ‘blozend kriekske’ viel ik nadien terug in de armen van mijn lachende vader. Ik heb daar verder nooit veel aandacht aan besteed totdat ik, bij verhuis-voorbereidingen, in een boekje de foto herontdekte. Ik vertelde het verhaal aan een vriend-historicus die er prompt mee naar de krant liep en een paginagroot verslag was het resultaat”.


Met dank aan Jef De Mey

 en het bestuur van Wilrica,
 de Wilrijkse heemkundige kring,

voor de informatie