Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Wilrijk 7 - 1 - 1893 / St.-Pieter-Moorslede 30 -  9 -  1918 Jules Verschueren Jules Verschueren werd begraven op het ereperk, perk A – II – Zuid – 01.

Jules Verschueren was de zoon van Pierre Constant Verschueren en Anna Maria De Haes. Hij was timmerman en woonde bij zijn ouders in de Laarstraat 17 in Wilrijk. In 1913 is hij in dienst getreden als soldaat 2de klas met stamnummer 117/895 bij de militaire eenheid  17de Linieregiment. Hij is gesneuveld op 30 september 1918 aan de Waterdamhoek in Sint-Pieter-Morslede. Jules Verschueren werd oorspronkelijk begraven in Ledegem Sint-Pieter. Op 11 december 1921 werden de stoffelijke resten overgeplaatst naar de begraafplaats in de Kerkhofstraat in Wilrijk. Later werden zij overgebracht naar begraafplaats Steytelinck.

Met dank aan Jef De Mey
en de heemkundige kring Wilrica.