Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Herentals 1902 / Wilrijk 24 - 3 - 1958 Alfons Wijnants Het grafmonument voor Alfons Wijnants bevindt zich op perk C – III – 28.

Alfons Wijnants werd benoemd op 28 juni 1953 tot pastoor van St.-Bavo in Wilrijk. Hij overleed aldaar in het St.-Camillusziekenhuis.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.