Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Nieuwpoort 30 – 5 - 1879 / 31 – 8 - 1968 Arthur Wissocq Het grafmonument voor Arthur Wissocq bevindt zich op perk U – II - 06.

Arthur Wissocq was commissaris van Wilrijk. In 1934 werd een comité opgericht ter bescherming van de burgerbevolking tegen luchtaanvallen. Naast de burgemeester en de secretaris maakte Arthur Wissocq er deel van uit samen met de brandweercommandant en de afdelingshoofden.


Met dank aan Jef De Mey

voor de informatie.