Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Bredene 24 - 1 - 1907 / Beveren 31 - 3 - 1978 René De Coninck Het grafmonument voor René De Coninck bevindt zich op perk G – I, graf 33.

René De Coninck huwde op 6 juli 1964 met Jacqueline Mardaga. Hij was kunstschilder, graficus en illustrator. Hij volgde cursussen te Bournemouth (GB) (1924-1925), aan de Academie te Brussel (1929-1931), aan de Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Hij kreeg onderricht van de grafische kunstenaars Jules De Bruycker en Louis Peeters, aan het Hoger Instituut te Antwerpen. Hij was professor aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. In 1954 werd hij benoemd tot ridder in de Kroonorde en in 1969 werd hij bevorderd tot officier in de Kroonorde.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica, voor de informatie.