Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 9 - 5 - 1922 / Wilrijk 19 - 1 - 2008 Jo De Meyer Het grafmonument voor Jo De Meyer bevindt zich op perk R - 07 - 01.

Jo De Meyer was beheers-analist Ebes – Electrabel, schepen Financiën, Jeugd-Gezin in Wilrijk, schepen Middenstandszaken in Wilrijk, ondervoorzitter CVP – Wilrijk, voorzitter Raad van Beheer ISVAG, penningmeester Kerkfabriek Pius X, secretaris Domus dei en houder van meerdere eretekens


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.