Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Wijnegem 19 - 4 - 1908 / Wilrijk 28 - 12 - 2000 Flor Huysmans Het grafmonument voor Flor Huysmans bevindt zich op perk X - VI - 05.

Flor Huysmans was gehuwd met Honorine Gysels. Hij was schepen van Wilrijk (1959 – 1979), burgemeester van Wilrijk (1979-1982), initiatiefnemer en medestichter van de CVP Wilrijk, ridder in de Kroonorde, voorzitter van de Kerkfabriek en vereerd met verschillende medailles en eretekens


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.