Terug naar overzicht Antwerpse begraafplaatsen Steytelinck Terug naar geschiedenis van deze begraafplaats Antwerpen 7 - 2 - 1930 / Wilrijk 3 - 8 - 1980 Fernand Nédée

Fernand Nédée heeft zijn studies gedaan te Namen, Leuven en Chicago. Hij was doctor in de rechten, licentiaat in de economische wetenschappen en licentiaat in de filosofie en notariaat. Hij was commissaris van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts Hij was eveneens werkzaam in Banque d'Anvers, 1957-1960 kabinetsmedewerker van de eerste ministers Gaston Eyskens en Theo Lefèvre, 1960-1963. directeur van de Antwerpse zetel van de Bank van Parijs en de Nederlanden (1964) voorzitter van Cobepa (1976-1980) beheerder (1973) en voorzitter van Belgische afdeling Bank van Parijs en de Nederlanden lid van VKW/FEPAC, medewerker van denkgroep "Onderneming en Sa-menleving" redactielid "De Christelijke Werkgever" medestichter en voorzitter van UIA (1971-1976) realiseerde de restauratie (1971-1975) van de priorij van Corsendonck betrokken bij de 'redding' van "De Standaard" en de oprichting van de VUM.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.